Novi član našeg tima!

News

Novi član našeg tima!

Ime i prezime : doc.dr.sc Melita Uremović, prim.dr.med , spec fizikalne medicine i rehabilitacije

Datum rođenja: 27.3.1957.

Mjesto rođenja:  Dubrava, Hrvatska

Narodnost: Hrvatica, državljanstvo hrvatsko

Obitelj: udana

 

a)  Obrazovanje:

1980. diplomirala  na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

1989. položila  specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije

 2000 . magistrirala  pod mentorstvom prof.dr.sc.Vasilije Nikolić. Tema   magistarski rada je bill  «Ultrazvučno praćenje promjena volumena natkoljenične muskulature nakon ozljede zgloba koljena».

2005. postala  doktor zaanosti. Pod mentorstvom prof dr sc Vide Demarin izradila sam doktorsku disertaciju pod naslovom  «Sposobnost ponovljivosti položaja glave kod bolesnika nakon trzajne ozljede vratne kralješnice »   

2008 . Rješenjem Ministarstva zdravstva stekla  status primarius

2008.  izabrana   u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana Fizikalna medicina

2009. izabrana   u nastavno zvanje predavača kao naslovno zvanje u području  biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana fizikalna medicina i rehabilitacija

2012. izabrana   u nastavno zvanje višeg predavača kao naslovno zvanje u području  biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana fizikalna medicina i rehabilitacija

2014. izabrana   u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti

2017. izabrana   u  znanstveno-nastavno zvanje  naslovnog docenta u znanstvenom području  biomedicina i zdravstvo-  kliničke medicinske znanosti, 

2018. izabrana  u znanstveno-nastavno zvanje  docenta , u   znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti.

 

 b) Zaposlenja:

 1980.-1998. Specijalna bolnica za medicinsku rehabiltaciju Krapinske Toplice

1998.-2008  Voditelj liječničko cenzorske službe u Osiguranju Zagreb

2008.-2013. Poliklinika za fizikalnu medicinu  „  Domnius“

2013.-2015. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

2015.-2017. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida

2018 –Hrvatsko  katoličko  sveučlište

Objavila je više znanstvenih i stručnih radova, aktivno sudjelovala i organizirala  više  domaćih  i međunarodnih  simpozija, te poglavlja u knjigama .Autor je i urednik udžbenika «Rehabilitacija ozljeda sustava za  kretanja »   Medicinska naklada 2018.

Član je  Upravnog odbora Hrvatskog društva sudskih vještaka pri HLZ-u, voditelj  medicinske sekcije HDVIP  Podržnica Zagreb, član  Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora,  Hrvatskog  društva za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju  , reumatologiju  i vertebrologiju.